Glasprodukter

Brandskyddsglas

Med  brandglas vinner du tid som kan bli ovärderlig, utan att det behöver synas. Våra brandglas skyddar mot brandrökvärmestrålning och giftiga gaser.

Valet av rätt brandglas eller brandskyddsglas om du hellre använder den benämningen påverkas av en rad faktorer. Förutsättningarna varierar mellan olika byggprojekt och därmed också kraven på glasets egenskaper och prestanda. Skydd mot värmestrålning och rökgaser med krav på olika brandklasser kan kombineras med exempelvis isolerglas och monteras på en rad olika sätt. 

 Alla brandskyddsglas som vi jobbar med tillverkas av härdatpersonskyddande glas.
Vi skräddarsyr brandskyddsglas med möjlighet till bland annat ljuddämpningsäkerhetskydd och design. Vi kan därför erbjuda det optimala bradglaset för varje brandskyddssituation

Bullerglas/Ljudreducerande glas

Vårt dagliga liv är omgivet av buller från trafik, järnväg, flygplan eller fabriker. Oavsett dess uppkomst är buller är ett allvarligt problem. Utbudet av ljudreducerande glas har utvecklats för att agera likt ljudisolerande väggar för att skydda ditt hem, ditt kontor från skadligt buller . Ljudreducerande glas selekterar bort störande ljud och de skadliga effekterna av buller. Dessa glas kan kombineras med många andra produkter för att skapa ett multifunktionellt glas, såsom glas med egenskaper för  värmeisolering , solskydd och design.

Vårt sortiment omfattar ett stort antal ljudglas och det är viktigt att veta vilken typ av ljud som ska utestängas. En dörr till ett konferensrum ska hindra att samtalen kan höras ut men också dämpa störande ljud från korridoren. De dämpningsvärden vi anger för våra ljudglas gäller endast glasen och förutsätter korrekt montering. Stora dörrspringor och nyckelhål försämrar ljudreduktionen rejält och som projektör bör man ställa krav på konstruktionens totala ljudreducerande förmåga.

Energiglas

Våra energiglas låter dig sänka energiförbrukningen och ändå ta vara på dagsljuset till fullo. Du får ett isolerglas och fönster som värmeisolerar, ser till att värmen stannar kvar inomhus samtidigt som det ger kristallklar bild av vad som händer utanför. Våra energisparglas bidrar till en jämnare värmefördelning i rummet som ger ökad komfort och bättre inomhusklimat. Beroende på vilken grad av värmeisolering du önskar kan du välja tvåglasfönster eller treglasfönter med ett eller två energiglas i konstruktionen. 

Glasens låga U-värden gör dem så effektiva att vi kan välja mellan en vanlig vägg och ett glasparti utan att komfort eller energikostnader påverkas. Utslaget över hela året och med hänsyn till gratisenergin från solen, ger fönstret samma isolering som väggen.

 

Säkerhetsglas

Öppna upp och skapa ljusa inomhusmiljöer som månar om din säkerhet och trygghet. Säkerhetsglas och skyddsglas kan skydda dig från personskador och egendomsskador vid olyckshändelser eller vid planerade attacker såsom vandalism och inrott.

Med rätt förädling kan många glastyper användas vid krav på personsäkerhet eller styrka. Skyddsglas kan ge skydd mot vandalism, inbrott, rymning, beskjutning och explosioner. Glaset är ett flerskikts lamellglas och uppbyggnaden varierar med skyddsfunktionen. Glaset är lika klart som vanligt floatglas eftersom plastfolien har samma brytningsindex som glas.

För att undvika personskador används säkerhetsglas i mellanväggar, dörrar och lågt sittande fönster. Man kan välja termiskt härdat glas, som är 5 gånger starkare än vanligt glas, men granulerar. En annan möjlighet är laminerat glas, som inte är lika starkt som härdat, men sitter kvar i ramen utan att bilda farliga skärvor.

Plast

Några av de plastprodukter vi jobbar med är plexiglas och polykarbonat.
Plexiglas har fördelen att det släpper igenom mera ljus än vanligt glas. Skillnaden kanske inte är så stor men ett plexiglas kan släppa igenom upp till 92 procent ljus medan det vanliga glaset ligger på mellan 80 till 90 procent beroende på vem det är som tillverkar och vilken typ utav glas man använder. Det kan vara viktig information speciellt då det handlar om glas som ska klara av att stå emot högt tryck men ändå vara transparent. Till exempel om man vill att det ska gå att se under vatten så är det bättre att man använder sig utav plexiglas på grund av att det släpper igenom mera ljus. När det handlar om att isolera värme så är isoleringen högre på ett plexiglas än hos vanligt glas. det är viktigt att man rengör plexiglas på rätt sätt så man inte skadar det eller får kemiska skador på det, plexiglas repas lättare än vanligt glas det är viktigt att man tänker på det vid val av användningsområde.

Polykarbonaten är en klar plast som är slagtålig.
Dess främsta användningsområde är som skyddsrutor i fordon och maskiner men den är lämplig i alla applikationer där kraftiga slag förekommer, som t.ex. publikskydd vid hockeyrinkar, kravallsköldar eller visir. Polykarbonat är relativt mjukt material och kan vara repkänsligt.

Vi har ett mindre lager plastprodukter hemma, kontakta oss för mer info.

Kontakta oss!